ZIG SHENG INDUSTRIAL CO., LTD.

Nylon/Polyester Pattern Yarn, Nylon/Polyester Recycled Yarn, Nylon Filament (FDY, POY, MONO), Polyester/ Nylon/PP Textured Yarn, Polyester/ Nylon Air Textured Yarn, Mechanical Stretch Yarn.